Tegnestuen Haastrup Arkitekter

Haastrup Arkitekter er en tegnestue med speciale i udstillinger samt rådgivning i forbindelse med etablering og udbygning af moderne og tidssvarende museer samt oplevelses- og besøgscentre.
Her ud over udfører vi mange former for indretningsopgaver. De spænder fra receptioner, identitetsrum, showrooms, caféer, konferencerum, foyerer, butikker, billetsalg m.m.
Indretninger, der oftest er en del af en større rumlig og funktionel helhed.

Grafisk identitet og især den kommunikative grafik er blevet en større del af tegnestuens arbejdsområde. Det gælder skiltning, men især indenfor tekstinformation og udgivelser.
En speciel del herunder er rådgivningsmate-riale til fonde og ansøgningsprospekter.

Foruden disse kerneområder udfører tegne-stuen bygningsarbejder, som især knytter an til om- og tilbygninger. Ved meget store bygningsprojekter, etablerer vi gerne et sam-arbejde med erfarne kolleger, bygningsarki-tekter, ingeniører m.fl.

Udstillinger

Tegnestuen har kontakt til en række samar-bejdspartnere, der professionelt arbejder med de mange specialopgaver, en udstilling eller etablering af et museum består af. Ud over en række gode håndværkere er der tale om historikere, faglige specialister, kunstnere m.fl.

Vi har mange års erfaring i at skabe udstillinger, informations- og oplevelsesrum og har med tiden opnået ekspertise i alle de dele en udstilling kan bestå af:

 • Tilrettelæggelse og hoveddisponering med udstillingstemaer og formidlingsmetoder.
 • Research og valg af genstande.
 • Rådgivning vedrørende lokaliteter.
 • Projektering af ombygninger, tilbygninger, istandsættelse.
 • Projektering af inventar.
 • Bygge- og økonomistyring.
 • Fastlæggelse af lys- og farvesætning samt materialer.
 • Grafisk tilrettelæggelse – tekster, skilte, brochure m.m.
 • Lay-out – dekoration og montage af gen-stande, tekster m.m.
 • Forestå samarbejde med historikere, oversættere, konservatorer, modelfolk,
 • AV-teknikere, kunstnere, skulptører og dragtmagere m.fl.
 • Færdiggørelse og aflevering.
 • Rådgivning i forbindelse med daglig drift.

Adresse: 
Haastrup Arkitekter
Rymarksvej 24
2900 Hellerup

 

Kontakt: 
Telefon: 24 67 73 79